Sumi

In memorian Breuer László Sumi.

„pisztrángként, árral szemben úszva”


2 2b Az alkotó ember
„Alkotó, serény összetevője vagyunk ennek a világnak, mint a kovász a kenyértésztának. Sok apró élet munkája eredményeképpen átalakul az anyag, míg megkel a kenyértészta. Ahogy mondta: aki „eszik” belőlünk, abban tovább él az üzenetünk, átalakul, alkotó és tanító lesz, viszi tovább a hírt, egy szebb, igazságosabb, a jelenleginél fenntarthatóbb társadalom hírét.”


3 3b Vác városában kezdett tevékenykedni egyetemista éveiben, ahol kezdetben szakköröket tartott a Természettudományi Stúdióban (TTS), amely később átköltözött a mai Göncöl Házba. 1986. évtől kezdődően részt vett a Göncöl által kiadott Süni magazinhoz kapcsolódó természetismereti táborok szervezésében, majd 1990-től azok vezetője, irányítója volt.”


4 4b „Az 1990-es évek első felében a Gombás-patak revitalizációs programjának munkálatait irányította, majd a holland kormány PSO alapjának anyagi támogatásából megépítette a Váci Ártéri Tanösvényt, amely egy összefüggő kb. 510 méter hosszú, a térszín fölé emelt ácsolat a süppedős, változó vízborítású, növényzettel dúsan benőtt élőhely-együttesben.”


5 5b Több mint hatszáz darabból álló állandó földtani kiállítást hozott létre Göncöl Házban „A Földanya ékességei” címmel. A geológiai, földtani természetvédelmi kiállítás anyagát saját kőzet- és ásványgyűjteménye és az általa vezetett szakkör anyagaiból állította össze 1997-ben.


6a 6b Ehhez a tevékenység kapcsolódtak későbbi geológiai vándortáborok és gyűjtőkirándulások is.


7a 7b A magas-bakonyi Pénzesgyőr községben létrehozott oktatóközpont munkáiba 1986-ban, a Süni táborok alapításakor kapcsolódott be.


8a 8b Az oktatóközpont építési munkáinak irányítását 1994-ben vette át, a Panoráma épület a 1990-es évek végén szakaszosan, míg a Tornácos Ház 2004-ben került átadásra. Az erdei iskola mozgalom egyik legfontosabb kiindulási helye és szellemi központja.


9a 9b Pénzesgyőr székhellyel alakult meg 1991-ben a Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület, amelynek alapító tagja és 1997-től elnöke.


10a 10b A biogazdaság régi magyar gyümölcsfajtákból és a bakonyi tanyákról átmentett tájfajtákból, őshonos háziállatfajtákból, mintaszerűen kialakított zöldségeskertből, két kicsi tóból, valamint a termények feldolgozását és a hulladékok újrahasznosítását lehetővé tevő egységekből, így földbe vájt, avar kori mintára készült tűzhelyből, hagyományos népi kemencéből, komposztálóból, összességében a természeti körfolyamatokat és azok teljességét bemutató egységekből áll.


10b 11b A kemence és a kenyér különösen fontos volt a számára. Szerte az országban tanulta és tanította a házikenyér sütésének csínját-bínját.


11a 11b Tekintettel a terület őslénytani leletekben való rendkívüli gazdagságára – már a falu neve is a köznyelven Szent László pénzeként emlegetett ásatag egysejtűekről, a Nummulitesekről van elnevezve –, irányításával a környező falvak határában Geológiai Tanösvény létesült, amely több mint 20 lelőhelyet köt össze egy hosszabb, teljes napot igénylő túra keretében.


13 13b Földanya, Gaia iránt érzett féltő gondoskodásától indíttatva indította el a Gálya táborokat, amelyekben komoly természetvédelmi terepi munkák folynak, nagyrészt a „kezei között”, a természetismereti táborokban és szakkörökön felnőtt elhivatott fiatal önkéntesek aktív részvételével.


14 14b E tevékenységek közül legnagyobb eredményként említhető az úrkúti Csárda-hegyi őskarszt egykori mangánbányájának növényzet alól való feltárása és nyilvános tanösvény megépítése.


15 15b Rendkívüli előadókészségét két televíziós sorozatban (Delta és Zöld Béka), a Csodák Palotájában, valamint meghívott előadóként a köz- és a felsőoktatás minden szintjén, a civil szervezetek szakmai rendezvényein (utolsó előadásait a 2006. évi gödöllői Zöld Forgatag rendezvénysorozaton) a környezet- és természetvédelem, geológia, terepi vezetés, táborszervezés, ökológiai gazdálkodás, nádgyökérteres szennyvíztisztítás és számos más témakörben kamatoztatta.


16 16b Évente mintegy 1000-2000, különböző korosztályba tartozó ember szemléletére hatott közvetlenül, személyesen, a közvetve megérintettek vagy akár „megtérítettek” száma azonban ennek többszöröse


17 17a Hagyta, hogy a gyerekek maguk fedezzék fel a természet csodáit, saját tapasztalataikra építve segítette őket a megismerés, a tudás és az alkotás felé. Sumi kisugárzásának, hatásának eredményeképpen több százra tehető azok száma, akik jelenleg is a környezetvédelem és a természettudományok terén tevékenykednek, vagy tanulmányaikat ebben az irányban folytatják.


18a 18b A világ legbonyolultabbnak tűnő tudományos kérdéseit is közérthető példákkal, szemléletesen tárta az érdeklődők elé, amiből hallgatósága is elhitte: a bonyolult rendszer sok egyszerű alkotóelemből áll.


19 19b A civil mozgalomba az 1980-as évek második felében kapcsolódott be az akkori Göncöl Társaság, a rendszerváltás után a Göncöl Alapítvány és Szövetség soraiban. Ennek fejlődésével 1991-ben a Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület alapító tagja, majd 1997-től haláláig az elnöke, 1992-től a Göncöl Szövetség elnökségi tagja, 1998-tól elnöke haláláig.


20 20b Természetvédelmi oktató–nevelő munkája elismeréseként 1999-ben Pro Natura díjat kapott, 2006-ban pedig a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt Polgári Tagozatával tüntették ki.


21a 21b Neve összeforrt a földtani természetvédelemmel, a környezeti nevelés terén és a környezet- és természetvédő mozgalomban fogalommá vált: egyet jelentett egy közepesen magas, erős testalkatú fiatalemberrel, aki tevékeny életét – szinte kizárólag – a közügyeknek szentelte.